Sydmarin arbetar för att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi håller oss informerade om och uppfyller de krav som ställs på oss i miljölagstiftning samt genom krav från våra kunder.

Vi strävar efter ständiga förbättringar i miljöarbetet. Alla medarbetare är delaktiga och inbjuds komma med förbättringsförslag. Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner.

Vi är öppna och lyhörda för förändringar i omvärlden.

Miljöpolicy