Installationer

Sydmarin har stor och bred kunskap om installationer på fritidsbåtar och mindre kommersiella fartyg.

Vi utför intallationer av 

 • Bogpropeller
 • Sterntruster
 • Ankarspel
 • Trimplan/trimsystem
 • Elverk/gensets
 • GPS/plotter
 • VHF
 • AIS
 • Radar
 • Elsystem
 • Motorer