Träarbeten

Träarbeten

I vårt snickeri utför vi alla typer av träarbeten så som b la

  • Teakdäck, tillverkning/renovering/underhåll
  • Inredning, reparation/tillverkning
  • Durkar, tillverkning/renovering
  • Lackarbeten av alla slag
  • Svarvning/sågning
  • Nåtning, byte/underhåll

Fråga oss gärna om det gäller speciallösningar. Det är vi vana vid.