Miljöpolicy

Sydmarin arbetar för att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi håller oss informerade om och uppfyller de krav som ställs på oss i miljölagstiftning samt genom krav från våra kunder.

Vi strävar efter ständiga förbättringar i miljöarbetet. Alla medarbetare är delaktiga och inbjuds komma med förbättringsförslag. Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner.

Vi är öppna och lyhörda för förändringar i omvärlden.