Motorservice

Din Volvo Penta motor är det viktigaste i Din båt och service är mer än bara byte av olja och filter. Vi är auktoriserade och

- detta görs alltid vid service hos oss.

 • Kontroll av din drivlinas serienummer i Volvo Pentas databas.
 • Berörs din drivlina av kampanj så genomförs denna.
 • Finns det produktförbättringar blir du informerad och får en prisuppgift på vad det kostar att utföra.
 • För motorer med EVC system kopplas Vodia till motorns styrsystem för kontroll av status och eventuella felkoder.
 • För motorer med EVC system uppdateras mjukvaran med senaste versionen av befintlig EVC generation.
 • Baserat på motorns ålder, antal driftstimmar och senast utförda service genomförs byte av komponenter och vätskor enligt Volvo Pentas serviceschema och rekommenderade bytesintervall. Därutöver görs en Optisk kontroll av ett flertal komponenter såsom slangar, kablar, kontakter och genomföringar.
 • Vid byten av komponenter och vätskor används alltid Volvo Penta originaldelar.
 • Samtliga byten och kontroller dokumenteras i ett serviceprotokoll som efter slutfört arbete överlämnas till dig.
 • Om det i samband med service upptäcks brister som påverkar motorns funktion och tillförlitlighet blir du informerad och får rekommendation samt prisuppgift på åtgärd.
 • När ni efter slutförd service lämnar marinan kan ni tryggt lita på att verkstaden i görligaste mån säkerställt drivlinans funktionalitet och tillförlitlighet.
 • Som en extra trygghet när ni anlitar en auktoriserad verkstad erhåller ni utökad garanti på av verkstaden monterade Volvo Penta originaldelar. Garantin gäller i 24 månader eller 600 drifttimmar beroende på vilket som inträffar först. Kostnad för utryckningar och leveranser täcks ej av garantin.

Nedan kan Ni se hur ett av våra diagnosverktyg ser ut.